General Terms

1. Over- / underleveranse

Ved levering av produkter med logotrykk, kan det forekomme over- eller underleveranse ifbm logomerkingen av produktet. Vi forbeholder oss retten til å levere og fakturere inntil 10 % 
over- eller underleveranse.

2. Fraktkostnad

Fraktprisen som fremkommer i løsningen gjelder frakt til en adresse i Norge. Har du behov for splitting av ordre til flere mottakere på ulike lokasjoner eller leveranse utenlands, ber vi om at 
du kontakter den Gosh-forhandler (selger) du ønsker å benytte, direkte via telefon eller mail, for avklaring på fraktkostnad.

3. Produktpriser

Oppgitte priser er eksklusiv merverdiavgift. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer som følge av svingninger i valutakurser, forhøyede materialpriser, endrede tollsatser, lovpålagte 
avgifter og eventuelle skrivefeil / trykkfeil. I slike tilfeller vil du bli kontaktet av vår selger.

Oppsatte priser for produktene er uten trykk. For å finne prisen med trykk velger du antall farger, og systemet vil generere pris med trykk basert på den trykkemetode vi anbefaler for 
produktet. Ønsker du annen type logomerking, vennligst ta kontakt med vår forhandler.

4. Produkter med trykk

Vær oppmerksom på at det ved logomerking kan forekomme en viss nyanseforskjell på fargene avhengig av materiale og bakgrunnsfarge. Logofarger vil også kunne ha ulike nyanser på ulike  
trykkemaskiner / metoder. Kunde kan alltid kjøpe et prøvetrykk til en avtalt pris dersom han vil forsikre seg at trykkfargen er helt korrekt. Kunde skal varsle selger om dette før korrektur på 
produktene godkjennes. Vær oppmerksom på at ekstra kostnader kan påløpe, og leveringstiden kan forlenges ved bestilling av prøvetrykk. Ved logotrykk anvendes alltid Pantone Matching 
System (PMS-skalaen) eller CMYK ved digitaltrykk.

5. Leveringstid

Bindende avtaler gjelder ikke før kjøpers bestilling er skriftlig bekreftet av selger. Leveringstiden regnes fra senest:

a ) den dagen da bindende avtale er inngått
b ) dato for mottakelse av kjøpers godkjenning av utfallsprøve / korrektur.

For de fleste produktene opereres det med 3-4 ukers levering hvis produktet skal logomerkes. I noen tilfeller kan vi levere på kun få dager hvis det er nødvendig. Kontakt oss med dine      
konkrete behov og vi finner en løsning. 
Ved høyere antall og lengre ledetid, kan vi i mange tilfeller levere samme produkt direkte fra produksjonssted. Produksjonstid i Fjerne Østen er normalt 30-90 dager avhengig av antall. 
I tillegg kommer flyfrakt (2-3 uker) eller båtfrakt (4-6 uker).

6. Force Majeure

Leveringstiden må aksepteres forlenget, når det inntrer forhold som er helt utenfor selgers kontroll og / eller omfattes av Force Majeure. Dette kan være bl.a. arbeidskonflikter, uforutsette 
militære øvelser eller skjerpet beredskap, importstopp/restriksjoner, naturkatastrofer, streik og lock-out, brann, ran og innbrudd. Hvis slike forhold inntreffer vil selger umiddelbart ta kontakt 
med kjøper.

7. Design/skisser

Skisser og design er Gosh sin eiendom og må ikke uten samtykke kopieres, etterlignes eller settes i produksjon, jfr. lov om opphavsrett til åndsverk m.v. 
LOV-1961-05-12-2.

8. Betalingsbetingelser

For nye kunder som ønsker faktura istedenfor kontant betaling, vil selger gjennomføre en kredittanalyse. Dersom kredittanalysen vurderes som tilfredsstillende, gis det 15 dagers  
betalingsfrist mot faktura. Ved fakturabetaling tilkommer et fakturagebyr på kr. 63,- . For eksisterende avtalekunder gjelder samme betingelser som tidligere. Foretak som ikke er 
kredittverdige kan forskuddsbetale, enten på giro eller med kredittkort.

9. Eiendomsrett

Levert produkt forblir leverandørens eiendom til faktura er betalt i sin helhet.

10. Reklamasjon

Anmerkning om feil eller brist i leveransen, eller anmerkning om overskredet leveringstid skal skje snarest etter at kjøperen har merket dette eller burde ha merket dette. På ordinære 
produkter regnes vanlig reklamasjonstid på 8 dager fra varens mottakelse. Disse anmerkninger medfører, uansett tidspunkt for feilens oppdagelse, ikke andre følger for selgeren enn å  
levere nytt riktig produkt i.h.h.t. disse leveringsbestemmelser.

11. Retur

Samtlige varer med logotrykk produseres spesifikt for kjøper, noe som innebærer at alle ordre med logotrykk alltid er bindende. Kun slike returer der vi kan stilles til ansvar, f. eks ved 
feilekspedisjon, godkjennes uten ekstra kostnader for kjøperen. Retur må først godkjennes av selger. Eventuell retur av varer uten logo må avtales på forhånd. Hvis retur skal kunne avtales 
på tekstiler uten logomerking må originalemballasjen og label være ivaretatt. Ordre eller fakturadokument må vedlegges.

12. Annullering av ordre

Dersom en ordre ønskes annullert av kjøper må selger først innhente en godkjenning fra fabrikk, trykkeri eller leverandør. Kunde dekker samtlige påløpte kostnader, minimum 900 kr per ordre.