Etikk og samfunnsansvar

 

Vi i Gosh har et bevisst forhold til samfunnsansvar og etikk. Som en stor aktør i markedet er vi opptatt av rettferdighet i alle ledd.
Gosh ønsker å jobbe aktivt med å sikre best mulig leveranser av produkter som er produsert iht. IEH standarder.
Vi er opptatt av åpenhet og ærlighet og god foretningsetikk!

Etisk handel Initiativ for Etisk Handel

Hva er etisk handel?

Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Hvorfor etisk handel?

IEHs arbeid hviler på forutsetningen om at handel fremmer utvikling hvis og når arbeiderne har anstendige arbeidsvilkår og miljøskader blir minimert i hele produksjonsprosessen.

Som ledd i dette arbeidet har Gosh-kjeden nå blitt medlem i Initiativ for Etisk Handel (IEH). Vi jobber for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Initiativ for Etisk Handel (IEH) er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner.
Formålet er samarbeid som fremmer menneske-rettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.

        IEH Medlemsbevis